İGSAŞ AS 21

%21 AMONYUM SÜLFAT%20,5 GRANÜL AMONYUM SÜLFAT

Amonyum sülfat gübresi, %21 oranında amonyum azotu ile %24.2 oranında kükürt içeren fi zyolojik asit bir gübredir. Dış görünüşü ile kristal şekere benzediği için çiftçiler arasında ‘Şeker Gübre’ olarak da bilinir.

Granül amonyum sülfat ise %20,5 oranında amonyum azotu ve kükürt ihtiva eder. Dış görünüşü granül yapıdadır.

Bünyelerindeki azot amonyum formunda olduğundan topraktan yıkanarak kaybolmaz ve uzun süre etkilidir. Bünyelerinde bulunan sülfat formundaki kükürt, bitkilerin ihtiyacını tamamen karşılayacak durumdadır. Toprakta eridiğinde ortamı asitleştireceğinden kireçli-yüksek pH’lı topraklarda mikro besin elementlerinin alınımını artırır.

Ürün tescil belgesi için tıklayınız.