İGSAŞ 20-20-0

20.20.0 KOMPOZE GÜBRE – TABAN GÜBRESİ

Bünyesinde etkili madde olarak %20 azot (N) ve %20 fosfor (P2O5) bulunur. Ülkemizde ve dünyada iki besinli kompoze gübreler içinde en çok kullanılan gübredir. Bünyesinde azot ve fosfor dengeli olduğu için, taban gübrelemesi yapıldığında her iki besin elementi de toprak suyunda eridiğinde bitki tarafından kolaylıkla alınabilir.

Ürün tescil belgesi için tıklayınız.