İGSAŞ 15-15-15

15.15.15 KOMPOZE GÜBRE – TABAN GÜBRESİ

Azot, fosfor ve potasyum ihtiyacı olan topraklar için uygun bir kompoze gübredir. Bu gübrenin 100 kg’ında 15 kg azot (N), 15 kg fosfor (P2O5) ve 15 kg potasyum (K2O) mevcuttur. Toprak analizi yaptırıldıktan sonra azot, fosfor ve potasyum ihtiyacı olan topraklarda kullanılmalıdır.

Ürün tescil belgesi için tıklayınız.