TSP

Garanti Edilen İçerik(w/w)
Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5)%39
Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5) Nötral Amonyum Sitratta Çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5)%42

Fosfor ihtiyacını karşılamak için tüm bitkilerde (hububat, mısır, pamuk, fındık, bağ, muz vs.) taban gübresi olarak kullanılır. Sağlıklı kök gelişimini sağlayarak, toprakaltı su ve besin maddesi alım kapasitesini arttırır. Eş zamanlı ve kuvvetli bir çiçeklenme sağlar. Bitki gelişimini hızlandı- rarak hasatta daha fazla ve kaliteli ürün alımını sağlar. Ekim/ dikim ile birlikte ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır. Eğer çok erken uygulanırsa fosfor bitkinin yarar- lanmayacağı forma dönüşür, çok geç verilir ise de toprağın üstünde kalacağından bitkiye yararlı olamaz.