DAP

Garanti Edilen İçerik(w/w)
Toplam AZOT (N)%18
Amonyak Azotu (N-NH4)%18
Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5)%42
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5)%46

Yüksek oranda fosfor içerdiğinden bitkinin ilk gelişme dönemlerinde kök gelişimini hızlandırır ve kök sistemini güçlendirir. Çiçeklenmeyi sağlayarak dane ve meyve tutumunu artırır. Fosfor noksanlığında ürün miktarı ve kalitesinde düşüş meydana gelir. Ekim/dikim ile birlikte ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır. İlkbaharda ekilecek bitkilerde ekimden hemen önce ve genellikle toprağın 10-15 cm derinliğe gömülmesi uygundur.