20.20.0

Garanti Edilen İçerik(w/w)
Toplam AZOT (N)%20
Amonyak Azotu (N-NH4)%8
Üre Azotu (N-NH2)%12
Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5)%17
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5)%20

Ülkemizde en yaygın kullanılan taban gübresidir. Azot ve fosforu eşit şekilde içerir. Hububat, pamuk, ayçiçeği, mısır başta olmak üzere tüm bitkilerde ekim esnasında taban gübresi olarak kullanılır. Bitkilerin kök, gövde oluşumuna etki eder. Toprak yüzeyinde bırakılmamalıdır. Bitki kök derinliğine veya tohum derinliğine gömülerek verilmelidir. Bu sayede bitki gelişme süresi boyunca fosfordan yaralanabilir.