15.15.15+ZN

Garanti Edilen İçerik(w/w)
Toplam AZOT (N)%15
Amonyak Azotu (N-NH4)%6
Üre Azotu (N-NH2)%9
Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5)%13
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5)%15
Suda çözünür POTASYUM OKSİT (K2O)%15
Toplam ÇİNKO (Zn)%1

Azot, fosfor ve potasyumu eşit oranda içeren ve %1 çinko katkılı taban gübresidir. Çinko eksikliği görülen topraklarda rahatlıkla uygulanır. Çinko, bitkinin büyüme aşamasında mutlaka ihtiyaç duyduğu bir elementtir. 15-15-15+ME bitkinin her dönemine ait ana besin maddelerini içerdiği gibi sağlıklı gelişimin devam etmesini de çinko ile sağlar. Tahılların yanı sıra sebze, meyve ve çilek gibi ürünlerde de kullanılır. Ekimden hemen önce ve ekim esnasında verilmeli, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır.