Üre 46

Üre gübresi beyaz renkli, kokusuz, suda kolay çözülebilen ,100kg.’ında 46 kg. Azot içeren bir gübredir.

• Üre gübresi kimyasal gübreler içerisinde en yüksek düzeyde Azot içeren gübredir.

• Tarımsal değeri yüksektir.

• Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli vebol ürün alınmasını sağlar.

• Tarımsal aletlerde daha az paslandırıcı etki yapar.

• Birim Azot yönünden daha ucuza mal olan bir gübredir.

• Üre gübresi çeşitli şekillerde toprağa uygulandığı gibi sulama suyu içerisinde yada püskürtülerek de başarılı bir şekilde uygulanabilir.

Ürün tescil belgesi için tıklayınız.

İÇERİĞİNDEKİ AZOT

• Üre gübresi toprakta çok çabuk çözünebildiğinden ihtiva ettiği Azottan bitkiler
çok çabuk faydalanırlar.
• Bitki boyunun uzamasında etkilidir.
• Bitkinin dane ve meyve verimini arttırır.
• Bitkinin kök gelişiminde etkilidir.
• Bitkilerde Azot eksikliğinde bitkinin büyümesi gerilerken, bitkinin kök gelişimi
İnce olur. Ayrıca bitkinin alt yapraklarında sararmalar oluşur. Sürekli Azot eksikliklerinde yapraklar kahverengi bir renk alır ve ölür.
• Üre gübresi kullanımda bitkiler içindeki Azotu hemen kullandıklarından,
Azot ihtiyacı sürekli karşılanmaz. Bunun için gerekli Azot’un karşılanması için
gübreleme yada üst gübresi olarak diğer nitratlı gübreler kullanılmalıdır.
Örneğin; CAN%26N yada AN%33N.
• Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.
• Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken sıra yüksekliği
En fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasını keserek ızgaralar
Kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.
• Kuru ve iyi havalandırılması iyi depolarda saklayın.
• Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayın.
• Isı ile fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.
• Gübreyi nemli ortamda bulundurmayın.
• Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olduğunu ve nem oranının fazla olduğu bölgelerde, gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.
• Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.
• Amonyum Nitrat gübreleri ve diğer kompoze gübre çeşitleri ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayın.