Kompoze NP 20-20-0

NP gübresi Azot, Fosfor gibi iki önemli bitki besin elementini bir arada bulunduran gübre çeşididir.

Bu gübrenin 100 kg.ında  20 kg. saf azot, 20 kg. fosforpentaoksit (P2O5) mevcuttur.

Azot kaynağı Amonyum Sülfat olan 20.20.0 kompoze gübrede ayrıca Amonyum Sülfattan gelen Kükürt de mevcuttur. Bundan dolayı bitkilerin kükürt ihtiyacını bu gübre ile karşılayabiliriz.

Ürün tescil belgesi için tıklayınız.

İÇERİĞİNDEKİ AZOT ve FOSFOR;
•   Başta pamuk ve hububat kullanımında olmak üzere bir çok bitkinin ekimi sırasında taban gübresi olarak kullanılır.
•   Gübre kullanımında bitkinin Fosfor ihtiyacı dikkate alınarak verilecek miktar buna göre ayarlanmalıdır. Eğer yeterli miktarda verilmez ise bitkideki kök gelişimi zayıf olur, olgunlaşma gecikir ve verim düşer.
•   Suda erime özelliği yüksek olduğun ekimden önce veya ekim sırasında tohumla birlikte kullanılabilir.
•   Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.
•   Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken sıra yüksekliğinin en fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasının kesecek ızgaralar kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.
•   Kuru ve havalandırması iyi olan depolarda saklayın.
•   Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayın.
•   Isı ile meydana gelebilecek fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direkt gün ışığından uzak tutun.
•   Gübreyi nemli ortamlarda bulundurmayın
•   Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı, nem oranının fazla olduğu bölgelerde gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.
•   Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.
•   Üre gübresi ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayın.