Süper Granül CAN (% 26.5 N)

Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi Türkiye’de tüketilen gübreler arasında % 15-20 arasında pay almakta olup, Türkiye’deki tek granül yapıda gübre üretimi BAGFAŞ tesislerinde yapılmaktadır. Türkiye’de tarımı yapan hemen hemen her tür bitkinin gübrelenmesinde kullanılabilecek olan CAN gübresi tüketimi yıllık yağış rejimine göre değişiklik göstermektedir. CAN gübresinin granül yapısı sayesinde toprağa atılan gübrelerden azot kaybı en aza inecektir.

CAN güvenlik bilgi formu için tıklayınız.